Papszentelés a Munkácsi egyházmegyében

Újabb papja van egyházmegyénknek: október 24-én, szombaton Majnek Antal püspök egyházmegyénk székesegyházában pappá szentelte Gál Jurij perecsenyi születésű diakónust. Idén ez a második papszentelés: június 20-án a püspök atya Sztrizsák Ruszlánt szentelte fel, aki azóta Munkácson teljesít szolgálatot.

 

A szép szertartáson részt vett az egyházmegye papságának nagy része, az újmisés családja, barátai, szemináriumi elöljárói, kispaptársai és a többfelől idezarándokló hívek. Jó volt látni az új papon a megérkezés örömét, mely egyben kezdetet is jelent: papi szolgálatának kezdetét.

A hagyomány szerint az új pap első újmisés áldását a püspök atyára adta. A szentmise után mindenki az újonnan szentelt köré gyűlt, hogy felköszöntse őt és kifejezze örömét. Kispaptársai ezt úgy mutatták meg, hogy jó néhány alkalommal feldobták őt a levegőbe.

Imádkozzunk Jurij atyáért, hogy jó szolgája legyen Istennek és jó pásztora a rábízottaknak, maradjon meg Isten szeretetében és a Neki fogadott hűségben a nehéz pillanatokban is, és majd híveivel együtt menjen be az örök élet boldogságába, mint az a bizonyos hűséges és jó szolga.