A község Őr és Darma egyesítéséből jött létre 1895-ben. A két társközösség már 1850-ben egy egyházközséget képezett. A hagyomány szerint Őr az ungvári vár külső őrségének volt a lakhelye, s erről kapta a nevét. A plébánia keletkezési ideje ismeretlen, de a 14. század elején már létezett, mert az 1333-as pápai tizedjegyzék említi. Darmán ugyanebben a korban kápolna állt.
A reformáció idején a templom hol a protestánsok, hol a katolikusok tulajdonában volt. A plébánia működése legalább egy századon át szünetelt. 1711-ben Dacho Imre lett a plébános, aki hosszú pereskedés után 1718-ban véglegesen visszaszerezte a protestánsoktól a gótikus stílusú templomot. Mivel a közben eltelt időszakban senki nem gondozta, 1774-re olyan rossz állapotba került, hogy szükségessé vált egy új templom építése. Ezt 1784-ben szentelték fel Kisboldogasszony tiszteletére. 1834-ben földrengés rongálta meg, boltozatát ki kellett cserélni. 1900-ban borzalmas tűzvész pusztított, mely a falakon kívül semmit nem kímélt. A templomot ekkor egy esztendő alatt felújították. 1949-ben a szovjetek bezárták, 1989-ben kapták vissza a hívek, akik újjáépítették. 2002-ben a templom belsejét is szépen felújították.
Az anyakönyvezés kezdete: 1742.
A liturgia nyelve: szlovák.