A kápolna titulusa: Szentháromság

1505-ben Perényi Gábor a város melletti hegyen a ferences rend számára fényes templomot építtetett, hatalmas kolostorral együtt. A hagyomány szerint itt őrizték a mohácsi vész után Kapisztrán Szent János holttestét. 1556-ban a hitújítók megrohanták a rendházat, a szerzeteseket megölték vagy elkergették, a szent ereklyéit kútba dobták, a kolostort pedig felperzselték. A kolostorból megmaradt kápolna félig romokban áll. Falain két-három évtizeddel ezelőtt még freskótöredékek látszottak, ezek mára eltűntek.