A kápolna titulusa: Páduai Szent Antal

Neve a Chepe személynévből származik. A kisnemesek birtokolta falu első említése 1320-ból ismeretes. Nevét többször is változtatta: Ákos-, ill. Péterfalvaként, majd Telek, ill. Telki néven szerepel. Később Csepének kezdték nevezni. A legutóbbi névváltoztatás valószínűleg a falu helyváltozásával függ össze; feltehetően a Tisza pusztította el a falut, s kényszerítette távolabbi letelepedésre a lakosokat.
Egykori római katolikus temploma 1480 körül épült, 1697-ben került a reformátusok birtokába. Jelenleg az 1996-ban megkapott óvoda egyik épületét alakították át kápolnává a római katolikus hívek.
A liturgia nyelve: magyar.