A templom titulusa: Nagyboldogasszony

Egy 1373-ban készült dolumentum említi először a falut. Temploma 1895-ben épült fel az erdőkincstár költségén. A belső felszerelést Zalán Lipót finanszírozta. Ugyancsak az ő adományából létesült a bustyaházi római katolikus leányiskola.
Amikor 1958-ban bezárták a templomot, a hívek a főoltárt a técsői templomba menekítették. A kommunisták először a helyiekkel akarták lebontatni a templomot, ám ez nem sikerült. Ekkor Aknaszlatináról hoztak bányászokat, akiknek azt mondták, hogy felújítás végett a födémet és a tornyot le kell venni. A harangot titokban a monasztereci templomnak adták el, ahol addig üres volt a torony. Ám amikor megkondult, a hatóságok felfigyeltek rá és elkobozták. Később a técsői vashulladékba került. Az alaposan megrongált templomot a hívek szép összefogással felújították, s 1989-ben fel is szentelték. 1997-ben emelték plébániai rangra. Két harangja adományként érkezett.
Az anyakönyvezés kezdete: 1989.
A liturgia nyelve: magyar.