Az ökumenikus mozgalom 100 éve

Az elmúlt héten a Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott előadásra hívogatta az érdeklődőket a Görög Kör. Ezúttal „Az ökumenikus mozgalom száz éve. A keresztény egységkeresés elmélete és gyakorlata” volt a téma. Az előadó dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karának tanszékvezető professzora,

az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Kar ökumenikus bizottságának tagja, a magyar katolikus teológiában a téma neves kutatója, számos teológiai tanulmány és önálló kötet publikálója volt.
Sokan gyűltek össze az érdeklődő hallgatók az előadásra, köztük a környék különböző felekezetű papjai, egyházi elöljárói is.
Az előadás első félórájában az ökumenizmus elméleti megközelítéséről hallhattunk: jelentéséről, történelméről, az elmúlt 100 év ide vonatkozó eseményeiről. Külön megvilágításba kerültek a világban elért eredmények és az ökumenikus mozgalom magyarországi gyümölcsei. Az előadó továbbá többnyelvű kiadványokkal ismertette meg a hallgatóságot, valamint képanyag bemutatásával és kommentárjával zárta az előadást.

Az előadás után  egyértelművé vált számunkra, hogy az Evangélium és Szentírás alapján az egységtörekvést mindenkinek szolgálnia kell, elsősorban ott, ahol él, hiteles keresztény élettel, másodsorban a környezetünkben lévő más egyházhoz vagy egyházi közösséghez tartozókkal való barátságos kapcsolatápolással. Az egységre való törekvésben irányadóul szolgálnak Jézus szavai: Egy a ti atyátok, ti pedig mindannyian testvérek vagytok.   

 
                       Bárdos István