Majnek Antal püspök 60 éves


Tisztelettel és szeretettel köszöntjük megyéspüspökünket 60. születésnapja alkalmából! Kívánjuk, hogy az Isten sokáig éltesse erőben, egészségben;  adjon neki bölcsességet, kitartást, humort és szeretetet feladataihoz, híveit és papjait pedig élete példájával és az egyházmegye kormányzásával  az üdvösség felé vezesse.

Isten éltesse sokáig!