Az Ukrán Római Katolikus Egyház Püspökkari Konferenciájának felhívása
a 2022. október 25-én, Rómában tartandó imáról Ukrajnáért és a világ békéjéért

Tisztelendő Atyák, kedves megszentelt személyek!

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa vasárnap az Úrangyalára összegyűlt hívekhez szólva meghívott mindenkit, hogy október 25-én, kedden imádkozzon vele együtt a Colosseumban. A keresztény egyházak és közösségek, valamint a világvallások képviselői gyűlnek ott össze, és a Szentatya vezetésével kérik az Urat, hogy Ukrajnában és a világban béke legyen. A pápa az egész világ híveit arra hívja, hogy lelkileg egyesüljenek az Istenhez intézett imában.

Ferenc pápa felhívása nekünk, ukrajnai híveknek különösen is szól. Hozzunk létre egy lelki imaláncot, és Isten segítségét kérve könyörögjünk a Teremtőhöz a béke ajándékáért, a háború befejezéséért és az agresszió feletti győzelemért.

Az a gondoskodás, amellyel a Szentatya felkarolja az országokat, ahol háború dúl, és különösen az Ukrajnában zajló tragédiákat, a pápa szolidaritásának és együttérzésének konkrét jele mindazokkal, akiket a háború tönkretesz. Október 25-én, kedden, Rózsafüzér imádságunk legyen ennek az egységnek a kifejeződése minden plébániai közösségben!

Az Apostolok Cselekedeteiben Szent Lukács csodálatos tanúságtételt jegyzett fel az egyház életéről: „A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke.” (ApCsel 4,32) Az egyház egész közösségével egyesülve, legyen nekünk is egy a szívünk és a lelkünk, hogy ennek a lelkületnek köszönhetően béke legyen mindenütt, ahol most háború dúl.

Szívből megáldjuk mindazokat, akik a különböző területeken küzdenek a világ igazságos békéjéért.

2022. október 24.

Az ukrajnai római katolikus egyház püspökei