Június 23-26. között rendezik meg Rómában a Családok Világtalálkozóját, mely a Szentatya szándéka szerint most “multicentrikus” formában, az egyes egyházmegyékben illetve plébániákon kerül megrendezésre. Ferenc Pápa felhívására az egész egyházban próbálnak válaszolni, tegyük ezt mi is!

Csütörtök este, a legnagyobb próféta születésnapján az apa szedje össze a családot. Találjatok egy időpontot, amikor együtt le tud ülni a család, vagy ha családtagok a határon túl vannak, egy online találkozót meg tudtok beszélni.

Halkítsátok le a telefonokat, gyújtsatok meg egy gyertyát, helyezzetek az asztalra egy kis ikont vagy szentképet.

Imádkozhatunk az alábbi módon:

Az imát vezető felnőtt – legjobb, ha az apa – keresztvetéssel elkezdi.

– Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

BŰNBÁNATI RÉSZ

Vezető: Bánjuk meg most az egymás ellen elkövetett bűneinket, és minden bűnünket. (Csend)

– Gyónom a mindenható Istennek…
– Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.

Rövid olvasmány Máté evangéliumból (Mt. 5,13-16)

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy
kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet
elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek
világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva
dicsőítsék mennyei Atyátokat!

A családtagok szabad imája

Mindenki megfogalmazhat egy-egy fohászt:

Köszönöm, Uram, hogy…

Uram, kérlek hogy…

MIATYÁNK (fogják meg egymás kezét), Üdvözlégy Mária… Legyen békesség köztünk mindenkor!

ÁLDÁSOK

Férj megáldja a feleségét: (megfogja a kezét vagy vállára teszi a kezét)

Uram, hálát adok neked …(név)-ért és köszönöm, hogy társul adtad őt nekem egész életemre.

(Név), köszönöm, hogy a feleségem vagy, hogy szeretsz engem, elfogadsz engem és megbocsátasz nekem. Köszönöm a gyerekeket, az együtt töltött éveket. Bocsánatot kérek mindazért, amivel megbántottalak.

Fontos vagy nekem és szeretlek Téged. Adjon Neked az Úr erőt, bölcsességet, szeretetet, egészséget és jóságot. Megáldalak Téged

+ az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
(Keresztet rajzol felesége homlokára.)

A feleség megáldja a férjét:

Uram, köszönöm Neked a férjemet, (név)…..-t. Hálát adok Neked, hogy társak lehetünk, [és hogy gyermekeket ajándékoztál nekünk].

…(Név,), köszönöm, hogy a feleséged lehetek, hogy mellettem állsz, szeretsz és elfogadsz engem. Kérlek, légy elnéző irántam és bocsásd meg mindazt, amivel megbántottalak.

Szeretlek. Szeretni és tisztelni akarlak Téged egész életemben. Adjon Neked az Úr bölcsességet, erőt, bátorságot, egészséget és mindent, amire szükséged van.

Megáldalak Téged
+ az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. (Keresztet rajzol férje homlokára.)

A szülők megáldják a gyereküket. (Kezüket a gyermek fejére teszik):

Istenünk, Mindenható Örök Atyánk! Te adtad nekünk ezt a gyermeket – hála legyen Neked Érte! Ránk bíztad őt, hogy akaratod szerint felneveljük. Segíts nekünk, hogy ezt a szép feladatot jól töltsük be! …(Név), örülünk, hogy a gyermekünk vagy! Szeretünk Téged. Bocsásd meg, amikor szeretetlenek voltunk Veled. Adja meg neked az Úr, hogy növekedj bölcsességben és jóságban, védelmezzen minden rossztól és áldjon meg minden jóval + az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Áldásom szálljon rád, és kísérjen egész életedben!

Egymás megáldását egészen röviden is végezhetjük:

(Név), szeretlek téged. Áldjon meg Téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

Ezt, vagy hasonló imádságot máskor is, rendszeresen is lehet végezni. Az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad!

CSALÁDI IMA LETÖLTÉSE