2020. július 14-én este váratlan hirtelenséggel elhunyt  Milan Šášik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke. Egyházmegyénk püspökei az alábbi levelet küldték a kárpátaljai görögkatolikus közösségnek.

Főtisztelendő Nílus püspök atya, főtisztelendő pap- és szerzetestestvérek, és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye minden hívője!

Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy pásztorotok, főtisztelendő Milan Šášik püspök befejezte föli zarándokútját és pásztori szolgálatát, és hazatért Mennyei Atyánkhoz.

Hálát adunk Urunknak az ő életének és szolgálatának ajándékáért, különösen azért a sok jóért, amit kárpátaljai egyházunkért tett. Köszönjük Istennek ezt az időszakot, amikor egy ilyen odaadott életű pásztorral együtt szolgálhattuk Krisztus Egyházát!

Fogadja magához az ő lelkét Urunk, Jézus Krisztus az Ő irgalmával és szeretetével, és vigasztalja meg a gyászolókat!

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjai, hívei és a magunk nevében részvétünket fejezzük ki, és imádkozunk értetek.

Testvéri szeretettel a feltámadt Krisztusban:

+ Majnek Jenő Antal
munkácsi megyéspüspök

+ Lucsok Péter Miklós
munkácsi segédpüspök

Munkács, 2020. július 15.