2020. április 22-én az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia felhívással fordult Dmitro Razumkovhoz, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának elnökéhez és Denisz Monasztriszkihez, a Legfelsőbb Tanács Rendfenntartási Bizottságának vezetőjéhez, melyben a 2020. április 9-én beadott 3316 sz. törvényjavaslat elutasítását kérte. (A törvényjavaslat Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítását célozza, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően.)

Az Önök iránti tiszteletünket kifejezve azokra a veszélyekre hívjuk fel figyelmüket, melyeket a 3316 sz. törvényjavaslat (Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítására, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően – szerzője O. Vaszilevszka-Szmagljuk) magában rejt.

Az ukrajnai római katolikus egyház híveinek érdekeit képviselve (ez pedig közel egymillió állampolgárt jelent) erősen nyugtalanít minket, hogy a genderideológia helyet kap Ukrajna törvényhozásában. Például a személy szexuális orientációja és genderidentitása elleni türelmetlenségből elkövetett bűncselekmény büntetőjogi felelősségének szigorítása mellett a 3316. sz. törvényjavaslat egy új, 161-1. cikkely hozzáadását szorgalmazza és bevezetné a büntetőjogi felelősséget a „szexuális orientációjú és genderidentitású személyek vagy csoportok méltóságának megalázásáért”.

Ukrajna Büntető Törvénykönyve 294. cikkelyének módosításai hasonlóképpen felhasználhatók lehetnek azon békés tüntetések résztvevőinek büntetőjogi üldözésére, akik a genderideológia propagandája ellen lépnek fel. Ukrajna Egyházainak Tanácsa korábban már felhívta a figyelmet az Ukrajnai Nemzeti Rendőrség munkatársainak önkényes és túlzott erőalkalmazására, a megalapozatlan kényszerítésre, a békés, alternatív tüntetések elnyomására, melyek a család értékeinek védelmére irányulnak, mint például 2018. június 17-én Kijevben, a genderideológia támogatói által szervezett „Egyenlőség felvonulás” alatt.

Meggyőződésünk szerint a 3316 sz. törvényjavaslat által javasolt módosítások közvetlen veszélyt jelentenek a szólásszabadság és a véleményszabadság alkotmányos jogának gyakorlására. Ily módon a társadalmi vita résztvevői, tehát az egyházi személyek is, akik bírálni fogják az egynemű kapcsolatokat erkölcstelen és bűnös mivoltukért, és felszólítanak az ilyen természetellenes és erkölcstelen életvitel propagandájának korlátozására, a büntetőjogi üldözés veszélye fenyegeti, kizárólag szavaik és nyilvánosan kifejtett álláspontjuk miatt, mellyel a természettel összhangban lévő házastársi kapcsolat mellett foglalnak állást.

Megjegyzendő, hogy Ukrajna törvényhozásában nem található meg a „genderidentitás” fogalma, ezért az ilyen jogi bizonytalanság további alapot ad a visszaélésekre ezen a területen.

Tudvalevő, hogy éppen a „gender” fogalom problémás meghatározása miatt 2018-ban Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elutasította az Európai Tanács egyezményének ratifikálását, ami a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ezek elleni küzdelemről szólt (Isztambuli Egyezmény). Ez kiváltotta az ukrán társadalom, többek között a vallási közösségek egyet nem értését a genderideológiával, mely a férfi és női nemet a „gender” fogalommal helyettesíti, amely szerint a személy, nemétől függetlenül, saját döntése szerint határozhatja meg magát nőnek vagy férfinak, vagy valami másnak a több mint 50 gender közül.

A fent említett helyzet nemcsak a szólásszabadság és véleményszabadság alkotmányos jogának gyakorlását veszélyezteti, hanem aláássa az állam és a vallási szervezetek között az utóbbi 25 évben kialakult partneri kapcsolat alapjait is. Hiszen ebben az időszakban, amikor az egyházak és a vallási szervezetek a különböző minisztériumokkal és helyi hatóságokkal párbeszédet folytatva tudatosan korlátozzák a híveik részvételét az istentiszteleteken, a szertartásokon és más tömegrendezvényeken, egyes parlamenti képviselők, a problémás 3316. sz. törvényjavaslatot támogatva, több százezer különböző vallású hívőt provokálnak Ukrajna-szerte, akik nem nézhetik nyugodtan Ukrajna Alkotmányának önkényes megsértését és az állami családpolitika alapjainak lerombolását. Ebben a helyzetben különösen is fokozott a közösségi tiltakozások kockázata, hiszen a család, különböző szociális intézetek felmérése szerint, az ukrán társadalom legnagyobb értéke.

Figyelembe véve a leírtakat, kérjük Önöket a 3316 sz. törvényjavaslat (törvényjavaslat Ukrajna Büntető Törvénykönyvének módosítására, a szexuális orientáció és a genderidentitás megjelenési formái elleni elkövetett, gyűlöletből fakadó bűncselekményeket illetően) mint olyan elutasítására, amely a szólásszabadság és a véleményszabadság alkotmányos jogát veszélyezteti.

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: kmc.media