Örömömre szolgál, hogy a Szentatya a néhány éve beadott kérésemre választ adott, és segédpüspököt nevezett ki a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyébe: Lucsok Péter Miklós domonkos atyát.

Lucsok Péter atyát és szüleit, családját már 24 éve ismerem. Örülök annak, hogy a Szentatya egy ilyen jó papot választott ki, aki ráadásul kárpátaljai születésű, a domonkos rendbe való belépéséig itt élt Munkácson, ismeri Kárpátalja történelmét, múltját, sajátosságait, beszéli az összes itt szükséges nyelvet, s ezért szót tud majd érteni az ukrán, orosz, szlovák és magyar nyelvű hívekkel is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy elfogadta a Szentatya felkérését és szívesen jön ide, bár tudom, hogy a rendje is nehezen engedte el.

24 éven keresztül egyedül végeztem az egyházmegyében a püspöki szolgálatot, ami ennyi idő alatt megterhelő lett már. Látásromlásom és egyéb gyengeségeim is nehezítik a munkát; ezekkel együtt is szívesen szolgálok az Úrnak, amíg erőt ad hozzá, de ez a segítség nagyon jól fog jönni.

Beszélgetéseink, ismeretségünk alapján nagyon remélem, hogy a segédpüspököm jó testvérem is lesz, és együtt tudunk dolgozni minden hívő örömére és lelki üdvére, hiszen ez a legfontosabb cél: a magunk és a ránk bízottak lelkének üdvössége. Úgy látom, nagyon hasonlóak a céljaink, az életstílusunk; két koldulórend tagjai bizonyára megértik egymást. Lucsok Péter atya sok lelkigyakorlatot tartott Ukrajna-szerte; ez is bizonyítja, hogy imádságos, lelki ember, aki Jézus lelkületével igyekszik a Mennyei Atya irgalmas jóságát elvinni az emberekhez. Örömmel készülünk a szentelésére, melyre szeretettel hívom egyházmegyénk híveit.

Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök