Ungváron püspökké szentelték Nílusz Luscsákot

2013. január 12-én, szombaton az Ungvári Görög-katolikus Szent Kereszt Felmagasztalása Székesegyházban püspökké szentelték Nílusz Luscsákot OFM.

A szentelést Šašik Milan munkácsi görög-katolikus megyéspüspök végezte, a társszentelő William Skurla pittsburghi érsek-metropolita (USA) és Vaszil Cirill SJ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára volt, – jelentette be a Vatikán Rádió. A szertartáson részt vett Thomas Edward Gallicson, Ukrajna apostoli nunciusa, Szvjatoszláv (Sevcsuk) kijev-galiciai nagyérsek, továbbá mindkét rítus katolikus püspökei, akik Ukrajna különböző pontjairól, valamint a szomszédos országokból érkeztek.
Az ünnepélyes szentmisén számos pap, szerzetes és hivő vett részt. Jelen voltak tisztviselők, Ungváron szolgálatot teljesítő diplomaták. A II. Világháború óta megyénkben most szenteltek először kárpátaljai származású püspököt.
A szentbeszédet Vaszil Cirill érsek mondta. Többek közt a püspök kötelességeiről beszélt: „Krisztusra mutatni, elvinni az Ő szavát az embereknek, Krisztushoz irányítani az embereket, eközben pedig az imában közbenjárni az egész emberiségért, végül pedig a papság teljességében valódi „alter Christus”- á válni”. Nílusz püspök arra lett hivatva, hogy a megyéspüspök fő munkatársa legyen, példaképe a papoknak és a híveknek, és „a kárpátaljai föld és a Munkácsi Egyházmegye és a Görög-katolikus Egyház fiaként” képviselje az Egyház különlegességét és méltóságát.
Mint már korábban közöltük, 2012. november 19-én a Vatikán bejelentette, hogy XVI. Benedek pápa Nílusz Jurij Luscsákot OFM a Munkácsi Görög-katolikus Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.
Nílusz püspök 1973. május 22-én született Ungváron. A helyi görög-katolikus papnevelő intézetben folytatott tanulmányai befejezése után, 1996. július 2-án pappá szentelték. Ezután a Munkácsi Görög-katolikus Egyházmegye különböző egyházközségeiben teljesített lelkipásztori szolgálatot. Később a Pápai Urbán Egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol filozófiából licenziátusi fokozatot szerzett. Ezután a Kisebb Testvérek Rendje kolostorába lépett, ahol megkezdte a noviciátusi évet és felvette a Nílusz szerzetesi nevet, 2010-ben pedig ideiglenes fogadalmat tett. Még ugyanabban az évben filozófiát kezdett oktatni az Ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Teológiai Akadémián.
A Munkácsi Görög-katolikus Egyházmegye, amely 1646-ban egyesült a Katolikus Egyházzal, jelenleg a Kárpátaljai görög-katolikus paróchiákat egyesíti, és közvetlenül az Apostoli Főváros joghatósága alá tartozik. 1780-tól a püspöki székhely Ungvárra került. A Munkácsi egyházmegyéből a következő egyházmegyéket különítették el: Krizseváci (Horváthország), Eperjesi ( Szlovákia), Hajdúdorodi (Magyarország). A munkácsi egyházmegyéből származó hivőknek az  Amerikai Egyesült Államokban külön bizánci rítusú egyházmegyéjük van Pittsburghban.

2013. január 12.