Egyházmegyénkben történt
 
Június 24-én mutatta be újmiséjét Munkácson, a székesegyházban Kocáver Sándor, akit előző nap szentelt pappá Majnek Antal püspök.

Június 30-július 1. között ung-vidéki családi napot tartottak a ráti futballpályán.

 
Július 1-jén Majnek Antal püspök keresztet áldott meg Beregdédán, melyet a leendő templom helyén állítottak fel.

Július 16-28. között Luchterhand Irén, a Szentendrei Ferences Gimnázium tanára diákjaival együtt foglalkozásokat tartott a gálocsi cigánytáborban a helyi és a környékbeli gyermekeknek. A táborzárásra az utolsó nap került sor a koncházi templomban szentmisével, melyet Kocáver Sándor újmisés, ungvári káplán és Tyepák László munkácsi káplán mutatott be. Utána a gyerekek bemutatták, mit tanultak az elmúlt két hétben. A tanárnő és csapata ezután a viski táborban folytatta a foglalkozásokat.
Irén tanárnő és tanítványai nyolcadik alkalommal jöttek Kárpátaljára a cigánygyermekekkel foglalkozni – nagyon köszönjük szeretetteli fáradozásukat!

Július 23-29. között tizedik alkalommal tartották meg a Kárpátaljai Keresztény Egyházmegyei Gitáros Tábort, ezúttal Karácsfalván.

Július 29-én Tarnavska Tereza, munkácsi származású nővér Ungváron, az angolkisasszonyok rendházában ünnepélyes szentmise keretében letette szerzetesi örökfogadalmát.

Augusztus 7-10. között került sor Bustyaházán a III. Ifjúsági Nagytáborra.

Augusztus 17-19.
között tartotta szokásos nyári lelkigyakorlatát Ungvár-Radváncon Roska Péter atya. A lelkigyakorlatra mintegy nyolcvanan érkeztek, nagyrészt az Ungvári járás településeiről.

Augusztus 19-26. között Czapkó Mihály atya újmiséket tartott Kárpátalja-szerte. Mihály atya az elmúlt évben diakónusi szolgálatát töltötte Munkácson, ez év június 23-án szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában.

Augusztus 20-án Rahón és környékén Szent István király tiszteletére mutatott be szentmiséket Varga Lajos váci segédpüspök, Majnek Antal püspök meghívására pedig augusztus 21-én a székesegyházban misézett a munkácsi híveknek.

Szeptember 7
-én Majnek Antal megyéspüspök akolitussá avatta Sztrizsák Ruszlán negyedéves kispapunkat.

Szeptember 8-án ünnepélyes szentmisével emlékeztek a Lembergi Érsekség alapításának 600 éves évfordulójára. Az érsekség központjában együtt ünnepeltek az ukrajnai római katolikus püspökkar tagjai, papok és hívek, a görög katolikus egyház képviselői (köztük Milan Šášik kárpátaljai görög katolikus püspök), Thomas E. Gullickson, Ukrajna apostoli nunciusa, valamint Filaret, a moszkvai patriarchátushoz tartozó pravoszláv egyház lembergi érseke is. A homíliát Jozef Tomko bíboros mondta, aki XVI. Benedek pápa különleges küldötteként vett részt az ünnepi szertartáson.