Vatikáni üzenet a turizmus világnapjára
 
    A szentszéki üzenet idézi boldog II. János Pál szavait, amelyeket a turizmus területén működő lelkipásztorokhoz intézett:
„Ti együttműködtök a tekintet nevelésében, amely a lélek ráébredése a szellem valóságára, segítitek a látogató turistákat felemelkedni a hit forrásaihoz, amelyekből ezek a műalkotások születtek, és láthatóvá teszitek az élő kövekből épült Egyházat, amelyet a keresztény közösség alkot.”
A Turizmus Világszervezete (OMT) szeptember 27-ére hirdette meg a Turizmus világnapját, amelynek idei témája: „Turizmus és a kultúrák közeledése”. A Világnapra az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa üzenetet tett közzé. Hivatkozik a Világszervezet titkárának üzenetére, amely a választott témát magyarázva ezt írja: a turizmus „olyan tevékenység, amely ledönti a korlátokat, amelyek elválasztják a kultúrákat, elősegíti a toleranciát, a kölcsönös tiszteletet és megértést. Gyakran megosztott világunkban ezek az értékek egy békésebb jövő alapjait képezik.” A vatikáni üzenet – hivatkozva XVI. Benedek tanítására is – hangsúlyozza: a tágabb értelemben vett kultúra átfogja – túl a művészeti és etnográfiai örökségen – az életstílusokat, a kapcsolatokat, a hiteket és értékeket; az Egyház nemcsak igenli a kulturális sokféleséget, hanem annak gazdagítását is óhajtja. Elfogadva mindazt, ami bennük jó, igaz és szép.
Hivatkozva a Turizmus Világszervezete Etikai Kódexére is, az üzenete kifejti: az említett cél eléréséhez a turizmus felajánlja minden lehetőségét: a szellemek nyitottsága, párbeszéd, kapcsolat más helyek hagyományaival, különböző életmódokkal, kölcsönös tolerancia. Mindezekhez a turizmus kiváltságos alkalom. A párbeszéd első követelménye: meghallgatni a másikat, észrevenni és értékelni előítélet nélkül a műemlékek és kulturális rendezvények üzenetét. Az turistának tudnia kell utazni és megismerni az ismeretlen ország sajátosságait, tanulni, befogadni. – A turizmus területén kifejtett lelkipásztorkodás egyik célja: a nevelés, tehát a keresztények felkészítése a kultúrákkal való találkozásra, a személyes gazdagodásra, mások és önmagunk jobb megismerésére. A kereszténység, az Egyház e területen is felajánlja az erőt a megújuláshoz és felemelkedéshez közvetítve Isten szeretetét, amely az emberek szeretetében ölt testet. Az évszázadok hatalmas kulturális öröksége a hitből, az Evangélium és a kultúrák találkozásából született, a keresztény közösség mély vallásosságának gyümölcse. Ezek a műemlékek az evangelizálás nagy lehetőségeit képviselik, amennyiben kiváltságos és varázslatos jelzések a szépség útján, amely Isten misztériuma felé tart.
A szentszéki üzenet idézi boldog II. János Pál szavait, amelyeket a turizmus területén működő lelkipásztorokhoz intézett: „Ti együttműködtök a tekintet nevelésében, amely a lélek ráébredése a szellem valóságára, segítitek a látogató turistákat felemelkedni a hit forrásaihoz, amelyekből ezek a műalkotások születtek, és láthatóvá teszitek az élő kövekből épült Egyházat, amelyet a keresztény közösség alkot.”
Minthogy tudatában vagyunk annak, hogy az Egyház azért létezik, hogy evangelizáljon, állandóan ezt kell kérdeznünk magunktól: hogyan fogadjuk a látogatókat a szent helyeken úgy, hogy segítsük őket megismerni és szeretni az Urat? Hogyan könnyítsük meg az oda érkező személynek az Istennel való találkozást? Az üzenet itt még néhány konkrét kezdeményezést javasol a lelkipásztoroknak: felhasználni a modern technikai eszközöket is a kulturális nevelésben, tájékoztatásban, turista útvonalak kidolgozása, a turisták vezetői kulturális és vallási felkészítése, képes folyóiratok, prospektusok kiadása turisták számára stb. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a turizmus az elő-evangelizálás alkalma legyen, hanem arra kell törekednünk, hogy Jézus Krisztus világos és kifejezett hirdetésének területévé váljon.
Üzenete végén az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa hivatalosan bejelenti: a Turizmus Lelkipásztorkodásának VII. Világkongresszusát 2012. április 23-27. között rendezik meg a mexikói Cancúnban.
Forrás: Vatikáni Rádió