Búcsú Ungváron

Május 7-én tartotta búcsú ünnepét az ungvári Szent György plébániatemplom közössége. Ezen a szép napon egyházmegyénk Főpásztora, főtisztelendő Majnek Antal megyéspüspök atya volt a plébánia vendége és ünnepi szónoka. Az ünnepi szentmise beszédében beszélt a harcról, amit nekünk kell megvívni a mindennapokban a gonosz lélekkel.

Szent György győzedelmeskedett ebben a harcban, így példája mindannyiunkat bátorít, hogy el ne csüggedjünk és lankadjunk ebben a harcban. A templom zsúfolásig megtelt a helyi hívekkel és a környékről ideérkezett zarándokokkal. A szentmise végén ünnepi körmenet zárta az ünnepi szertartást, mely igazi hitvallás volt a világ előtt a Krisztushoz való tartozásunkról és hűségünkről. A szentmise után pedig folytatódott az asztalközösség a plébánia udvarán az agapé mellett, melyet az ungvári hívek készítettek nagy szeretettel a vendégek számára. Hála Istennek, hogy vannak ilyen ünnepi alkalmak, amikor kiszakadhatunk a hétköznapok forgatagából, és megtapasztalhatjuk a krisztusi közösség örömét és békéjét.