У посланні до підприємців-християн Святіший Отець поділився думками про благородне покликання бізнесу.

Будувати людяніше та більш братерське суспільство, що може зробити блага цього світу доступними для всіх. З таким заохоченням Папа Франциск звернувся до учасників 26-го Всесвітнього Конгресу Міжнародної християнської спілки керівників підприємств (UNIAPAC). Він від 22 до 24 листопада 2018 р. відбувався у Лісабоні, столиці Португалії, на тему: «Бізнес – це благородне покликання».

UNIAPAC зродилася 1931 року як «Міжнародна конференція об’єднань підприємців-католиків», згуртувавши в контексті 40-річчя першої соціальної енцикліки «Rerum Novarum» Папи Лева ХІІІ федерації Голландії, Бельгії та Франції. Після Другої світової війни вона поширилася на інші країни Європи та Латинської Америки, змінивши назву на «Міжнародна спілка асоціацій підприємців католиків», абревіатура якої з французької мови є UNIAPAC. На початку 60-х років згуртування стало екуменічним, прийнявши актуальну назву, але зберігши давню абревіатуру.

80 років плідної діяльності

У своєму посланні Глава Католицької Церкви зазначив, що, починаючи від свого заснування понад 80 років тому, організація старається застосувати у сфері економіки та фінансів принципи християнської соціальної доктрини у світлі актуальних перемін. Він схвально оцінив рішення учасників конгресу замислитися над покликанням та місією лідерів економіки та бізнесу, бо сьогоднішній контекст глобалізації економічної діяльності глибоко вплинув на перспективи, цілі та шляхи ведення бізнесу.

Цитуючи енцикліку «Laudato si’», Святіший Отець зазначив, що «пришвидшені темпи життя і праці, швидкі та постійні зміни не завжди спрямовані на досягнення загального блага або сприяння цілісному й стійкому людському розвиткові, а навіть можуть завдати шкоди світові та негативно впливати на якість життя більшої частини людства.

Поступ у ширшому значенні

Папа закликав керівників підприємств в умовах таких складних змін зберігати рівновагу, з одного боку, між залученням інновацій та впровадженням більш конкурентоспроможного виробництва, та, з іншого – розумінням прогресу в ширшому контексті загального блага, людської гідності та справедливого використання природних ресурсів.

«У вашому професійному житті, – пише він, – ви часто зустрічаєтеся з ситуаціями, коли між цими цінностями існує напруження, й, отже, ви повинні приймати важливі практичні рішення щодо інвестицій та управління». Святіший Отець запропонував підприємцям пригадувати в таких випадках про три основні принципи, що містяться в Євангелії та соціальному вченні Церкви.

Три принципи

Перший принцип, за словами наступниками святого Петра, полягає в тому, щоб ставити на перше місце людей, їхні здібності, прагнення, проблеми та труднощі. Другий вказує на те, щоб цілі бізнесу завжди ґрунтувалися на принципах загального блага, сприяючи новому політичному та економічному розумінню, відкритому для вищих цінностей.

Згідно третім принципом, про який нагадує соціальне вчення Церкви, ми ніколи не повинні забувати про моральну й економічну цінність праці, яка, за словами Папи, «є нашим засобом співпраці з Богом у “постійному творенні”, що прискорює прихід Божого Царства завдяки сприянню соціальній справедливості й милосердній любові та пошані до двох вимірів людської особистості: індивідуального та суспільного».

«Благородне покликання керівників підприємств, – наголосив Святіший Отець, – стане очевидним мірою того, як вся людська діяльність стане свідком надії на майбутнє та стимулом до більшої соціальної відповідальності та турботи, завдяки мудрому використанню талантів та здібностей кожної людини».

Джерело – www.vaticannews.va