Antal Majnek – mukačevský diecézny biskup

Narodil sa 18. novembra 1951 v Budapešti. Po získaní diplomu elektroinžiniera na Technickej univerzite v Budapešti sa prihlásil do rehole  Menších bratov, do maďarskej provincie pomenovanej po sv. Jánovi Kapistránskom. Teologické štúdiá absolvoval na Františkánskej teologickej fakulte v Ostrihome a Budapešti. Rehoľné sľuby zložil 15. septembra 1981 a 17. apríla 1982 bol v Budapešti vysvätený za kňaza. Potom pôsobil ako učiteľ fyziky a náboženstva na Františkánskom Gymnáziu v Szentendre.

Po zmene režimu v júli 1989 spolu s 2 bratmi rehoľníkmi odišiel na Zakarpatie slúžiť maďarským veriacim. Ako farár v Chuste vykonával dušpastiersku činnosť v okresoch Chust a Ťačiv. Popritom od roku 1993 pracoval aj ako vikár pre maďarských veriacich na Zakarpatí.

9. decembra 1995 Ján Pavol II. vymenoval Antala Majneka za febianskeho titulárneho biskupa, za ordinára Zakarpatskej apoštolskej administratúry a 27. marca 2002 za prvého mukačevského diecézneho biskupa latinského obradu. Slávnostné uvedenie do úradu sa konalo 27. septembra 2002 v mukačevskej katedrále sv. Martina z Tours. Obrad celebrovali kardinál metropolita Marian Jaworski a pápežský nuncius Nikola Eterovič.

V rámci ukrajinskej rímskokatolíckej biskupskej konferencie je arcipastier zodpovedný za migráciu a ekológiu. V spojitosti s touto činnosťou si viac informácií môžete prečítať na internetovej stránke „ekológia“.

Biskupské heslo Antala Majneka:
DOMINUS FORTITUDO MEA
(Pán je moja sila)