Pápež František prijal demisiu Mons. Antala Majneka, ktorú podal po dovŕšení 70. roku veku. Novým apoštolským administrátorom Mukačevskej diecézy sa stal pomocný biskup Mons. Mykola Lúčok.

Vatikán

Dňa 28. januára 2022 Vatikán oznámil, že pápež František prijal demisiu Jeho Excelencie Mons. Antala Majneka, OFM, diecézneho biskupa Mukačevskej diecézy rímsko-katolíckej Cirkvi na Ukrajine. Súčasne za apoštolského administrátora vakantného miesta ad nutum Santae Sedis (do odvolania Svätej Stolice) Svätý Otec menoval pomocného biskupa Mukačevskej diecézy Jeho Excelenciu Mons. Mykolu Lúčka, OP.

Mukačevská diecéza a jej biskupi

Mukačevská rímsko-katolícka diecéza patrí do Ľvovskej arcidiecézy latinského obradu a zahŕňa farnosti a štruktúry Zakarpatskej oblasti. Svätý Otec Ján Pavol II. roku 1993 založil apoštolskú administráciu Zakarpatska. Apoštolským administrátorom sa stal vtedajší apoštolský nuncius Mons. Antonio Franko. Roku 1997 sa jeho nástupcom stal Antal Majnek, ktorý bol koncom roku 1995 menovaný za pomocného biskupa. Neskôr, keď 27. marca roku 2002 Svätý Otec Ján Pavol II. založil Mukačevskú diecézu, Mons. Antal Majnek sa stal jej prvým diecéznym biskupom.  V novembri minulého roka dovŕšil 70 rokov života.

Biskup Mykola Lúčok – stručný životopis

Biskup Mons. Mykola Lúčok sa narodil 26. marca 1974 v Mukačeve. Roku 1994 vstúpil do rehole Bratov kazateľov, v ktorej roku 2000 zložil večné sľuby. Teologické vzdelanie získal  na dominikánskej Filozoficko-teologickej fakulte v Krakove, Poľsko. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 24. júna 2003, otec Mykola slúžil na Jalte, v Sankt-Peterburgu, v Čortkove, vo Ľvove a v Chmelnickom.  Menovanie za pomocného biskupa Vatikán oznámil 11. novembra 2019. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 10. decembra 2019 v Mukačeve.