Majnek Antal püspök 1951. november 18-án született Budapesten. Általános iskoláját Pilisszentlászlón, középiskolai tanulmányait a Szentendrei Móricz Zsigmond állami gimnáziumban végezte. Egy év katonai szolgálat után jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetemre. A villamosmérnöki diploma megszerzése után egy évig a MMG-ben dolgozott, majd jelentkezett az Assisi Szent Ferenc által alapított Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába. Teológiai tanulmányait a Ferences Hittudományi Főiskolán végezte Esztergomban és Budapesten. Szerzetesi örökfogadalmát 1981. szeptember 15-én tette le, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. Ezután a Szentendrei Ferences Gimnázium fizika-technika és hittan szakos tanára volt.

A rendszerváltás után 1989 júliusában 2 rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. Emellett 1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát.

II. János Pál pápa 1995. december 9-én febianai címzetes püspökké, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé nevezte ki Majnek Antalt, december 17-tol pedig ő lett az általános helynök. Az ünnepélyes püspökszentelésre Rómában került sor 1996. január 6-án, amelyet II. János Pál pápa végzett. Ettől kezdve Antonio Franco kijevi nuncius kárpátaljai segédpüspökeként végezte feladatait.

1997. október 7-én II. János Pál pápa Majnek Antal püspököt nevezte ki a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság ordináriusává, 2002. március 27-én pedig a Munkácsi Latin szertartású Egyházmegye első megyéspüspökévé. Ünnepi beiktatására 2002. szeptember 27-én került sor a munkácsi Tours-i Szent Márton Székesegyházban. A beiktatás szertartását Marian Jaworski bíboros-érsek és Nicola Eterovic pápai nuncius végezte.

A Főpásztor az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia migráció, cigánypasztoráció és ökológia felelőse.

Püspöki jelmondata:
DOMINUS FORTITUDO MEA
Az Úr az én erősségem