Ministráns tábor volt Kerekhegyen
 
túrázásJúlius 19-én vette kezdetét a nyári ministránstábor Kerekhegyen, ahol több mint harminc ministráns, animátor, táborozott együtt a Munkácsi Egyházmegye egész területéről, Kőrösmezőtől egészen Szürtéig. A ministránsok között voltak egészen kicsik is, akik még csak most kezdték el szolgálatukat az Úr asztalánál (8 évesek) és voltak 18 évesek is, akik már több éven keresztül látják el ezt a tisztséget.
 

 Aranymise Rahón

Aranymise RahónBohán Béla beregszászi plébános ebben a hónapban ünnepli pappászentelésének 50. évfordulóját. Béla atya 1989-ben érkezett missziós szolgálatra Magyarországról, az Egri Főegyházmegyéből Kárpátaljára. Első állandó megbízását Rahón és környékén kapta, ahol közel másfél esztendőt töltött el, majd pedig ungvári plébánossá nevezték ki.

 
Templombúcsú és aranymise Kőrösmezőn

Aranymise KőrösmezőnSzép, napsütéses időre ébredtek a kőrösmezői hívek június 29-én, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén. Ez az ünnep kettős örömet hozott, egyrészt mert a főapostolok ünnepe a templom búcsúünnepe, másrészt, mert ekkor mutatta be aranymiséjét, a napokban pappászentelésének 50. évfordulóját ünnepelő Bohán Béla beregszászi plébános, aki két évtizeddel ezelőtt volt az egyházközség lelkipásztora.

 

 Lektorok avatása Munkácson

Lektorok avatásaEgyházmegyénk történetében először Majnek Antal püspök 13 férfit avatott lektorrá Munkácson, a székesegyházban, akik egyházmegyénk különböző pontjairól érkeztek. A szentmiséken felolvasni megbízatás nélkül is lehet, s azt nők is megtehetik - mondta a püspök atya. Ezzel az ünnepélyes felkéréssel, megbízással elismerését kívánta kifejezni azoknak a férfiaknak, akik a szentmisén szépen, érthetően olvassák fel az Isten igéjét, s biztatni akarja őket, hogy minél többen jelentkezzenek erre a szép feladatra.

 

 Papszentelés Munkácson

Mankovics Sándor újmisésMajnek Antal püspök június 19-én Munkácson, egyházmegyénk székesegyházában a 9.30-kor kezdődő szentmisén pappá szentelte Mankovics Sándor diakónust. A szentmise elején a püspök atya ünnepélyesen lezárta egyházmegyénkben a papok évét, a híveket azonban további imára kérte és buzdította papjaikért.

 
Búcsú a benei templomban

a beneu búcsúJúnius 11.-én a benei Jézus Szíve templom búcsúját ünnepeltük. Dupla öröm volt ez számunkra, mivel búcsúval egybekötött templom újramegáldásra is sor került. Hosszú évek után Isten, az Egyház és persze a nagylelkű adamányozók segítségével sikerült felújítani kis templomunkat.
 
Árvízkárosultak megsegítésére való gyűjtés június 20-án

Majnek Antal püspök június 20-ára gyűjtést rendelt el egyházmegyénkben a magyarországi árvízkárosultak javára. Az alábbi szöveget június 13-án minden templomunkban felolvasták.

A május elejétől tartó folyamatos esőzések Magyarország, Szlovákia és Lengyelország több régiójában is hatalmas károkat okoztak. A megáradt folyók, patakok, valamint a belvíz számtalan várost és települést árasztott el és sok esetben napokra elzárt a külvilágtól.
 
Megújult a csepei templom

a csepei templom megáldásaJúnius 13-án, Páduai Szent Antal napján tartotta búcsúját a csepei egyházközség. Az ünnepi szentmise elején Bán Jónás OFM csepei plébános felkérésére Majnek Antal püspök megáldotta a szépen felújított templombelsőt, mely zsúfolásig megtelt a csepei és a közelből odazarándokló hívekkel.
 
Gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén

 Szent Antal ünnepeElsősorban a ferences templomokban, de mára már sok más helyen is, ahol különleges tisztelete van Páduai Szent Antalnak, szokás a szent emléknapján a virág (liliom) szentelés és a gyermekek megáldása. Rahón és környékén ezt a szertartást egybekötöttük a tanévvégi hálaadással, megköszönve ezt a tanévet,

 
 Úrnapja Zipsereiban


Úrnapja Zipzerei-banUrunk Jézus Krisztus Testének és Vérén ünnepén szerte az Egyházban templomok körül ünnepi körmenettel viszik az Eucharisztiát, jelezve a világ számára Egyetlen Erősségünket, Feltámadt Urunkat!

A zipserei egyházközség úrnapi körmenet kicsit eltért a megszokottól, pontosabban, hosszú idő után most először került sor úrnapi körmenetre, de nem a templom körül, hanem a városrész főutcáján, ahol a hívek már szombat reggeltől kezdődően szinte versengve készítették a szebbnél szebb díszített sátrakat,

 
Statisztika
Eddigi látogatók : 1488902
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 118 vendég böngészi