Templombúcsú és aranymise Kőrösmezőn

Aranymise KőrösmezőnSzép, napsütéses időre ébredtek a kőrösmezői hívek június 29-én, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén. Ez az ünnep kettős örömet hozott, egyrészt mert a főapostolok ünnepe a templom búcsúünnepe, másrészt, mert ekkor mutatta be aranymiséjét, a napokban pappászentelésének 50. évfordulóját ünnepelő Bohán Béla beregszászi plébános, aki két évtizeddel ezelőtt volt az egyházközség lelkipásztora.

 

 Lektorok avatása Munkácson

Lektorok avatásaEgyházmegyénk történetében először Majnek Antal püspök 13 férfit avatott lektorrá Munkácson, a székesegyházban, akik egyházmegyénk különböző pontjairól érkeztek. A szentmiséken felolvasni megbízatás nélkül is lehet, s azt nők is megtehetik - mondta a püspök atya. Ezzel az ünnepélyes felkéréssel, megbízással elismerését kívánta kifejezni azoknak a férfiaknak, akik a szentmisén szépen, érthetően olvassák fel az Isten igéjét, s biztatni akarja őket, hogy minél többen jelentkezzenek erre a szép feladatra.

 

 Papszentelés Munkácson

Mankovics Sándor újmisésMajnek Antal püspök június 19-én Munkácson, egyházmegyénk székesegyházában a 9.30-kor kezdődő szentmisén pappá szentelte Mankovics Sándor diakónust. A szentmise elején a püspök atya ünnepélyesen lezárta egyházmegyénkben a papok évét, a híveket azonban további imára kérte és buzdította papjaikért.

 
Búcsú a benei templomban

a beneu búcsúJúnius 11.-én a benei Jézus Szíve templom búcsúját ünnepeltük. Dupla öröm volt ez számunkra, mivel búcsúval egybekötött templom újramegáldásra is sor került. Hosszú évek után Isten, az Egyház és persze a nagylelkű adamányozók segítségével sikerült felújítani kis templomunkat.
 
Árvízkárosultak megsegítésére való gyűjtés június 20-án

Majnek Antal püspök június 20-ára gyűjtést rendelt el egyházmegyénkben a magyarországi árvízkárosultak javára. Az alábbi szöveget június 13-án minden templomunkban felolvasták.

A május elejétől tartó folyamatos esőzések Magyarország, Szlovákia és Lengyelország több régiójában is hatalmas károkat okoztak. A megáradt folyók, patakok, valamint a belvíz számtalan várost és települést árasztott el és sok esetben napokra elzárt a külvilágtól.
 
Megújult a csepei templom

a csepei templom megáldásaJúnius 13-án, Páduai Szent Antal napján tartotta búcsúját a csepei egyházközség. Az ünnepi szentmise elején Bán Jónás OFM csepei plébános felkérésére Majnek Antal püspök megáldotta a szépen felújított templombelsőt, mely zsúfolásig megtelt a csepei és a közelből odazarándokló hívekkel.
 
Gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén

 Szent Antal ünnepeElsősorban a ferences templomokban, de mára már sok más helyen is, ahol különleges tisztelete van Páduai Szent Antalnak, szokás a szent emléknapján a virág (liliom) szentelés és a gyermekek megáldása. Rahón és környékén ezt a szertartást egybekötöttük a tanévvégi hálaadással, megköszönve ezt a tanévet,

 
 Úrnapja Zipsereiban


Úrnapja Zipzerei-banUrunk Jézus Krisztus Testének és Vérén ünnepén szerte az Egyházban templomok körül ünnepi körmenettel viszik az Eucharisztiát, jelezve a világ számára Egyetlen Erősségünket, Feltámadt Urunkat!

A zipserei egyházközség úrnapi körmenet kicsit eltért a megszokottól, pontosabban, hosszú idő után most először került sor úrnapi körmenetre, de nem a templom körül, hanem a városrész főutcáján, ahol a hívek már szombat reggeltől kezdődően szinte versengve készítették a szebbnél szebb díszített sátrakat,

 

szent-laszlo-ev-logo

Miért látogatta meg honlapunkat?
 
Statisztika
Eddigi látogatók : 1292936
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 59 vendég böngészi