Megjelent a Munkácsi Egyházmegye
Új Hajtás c. katolikus lap XXII. évfolyam 5. száma!

NUH05Color-1

   Röviden a tartalomból:

   A fatimai jubileumi év megnyitása

   IV. Egyházmegyei családi nap Beregszászban

   Szent László király ünneplése Nagyváradon

   Chira Sándor püspök emlékezete (2. rész)

   Krisztus Urunk az Eucharisztiában – imádjuk és vegyük Őt magunkhoz!

Erről és még sok minden másról olvashat az Új Hajtás honlapján: www.ujhajtas.net.ua

 

Katolikus cigányok találkozója Visken

Idén is megtartották egyházmegyénk cigány híveinek találkozóját, melynek a Felső-Tisza-vidéki Visk temploma adott otthont június 10-én. Több mint kétszáz hívő érkezett a különböző táborokból: Gálocsból, Koncházáról, Homokról, Pósaházáról, Beregújfaluból és természetesen Viskről.

 

Ifjúsági találkozó Munkácson

Idén május 9-én rendezték meg Munkácson a kárpátaljai római katolikus fiatalok ifjúsági találkozóját, melyen közel 100 fiatal vett részt. A rendezvénynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont, ahová több egyházközségből érkeztek a fiatalok. A találkozó gyakorlati lebonyolítását a Szent Márton Egyesület munkatársai és animátorai, valamint a líceum diákjai végezték.

 

FERENC PÁPA ÜZENETE
A HIVATÁSOK 54. VILÁGNAPJÁRA
 
A Lélek indít bennünket küldetésünkre

OTHER736582 ArticoloKedves Testvérek!

Az utóbbi években módunk volt elmélkedni a keresztény hivatás két vetületéről: egyrészt a felhívásról, hogy “lépjünk ki önmagunkból”, hogy meghalljuk az Úr hangját, másrészt az egyházi közösség fontosságáról, amely kiemelkedő helye az Istentől eredő hivatás születésének, táplálásának és kifejezésre juttatásának.

Most, a Hivatások 54. Világnapján a keresztény hivatás missziós dimenziójáról szeretnék elmélkedni. Aki engedte, hogy magával ragadja őt Isten szava és Jézus nyomába szegődött, csakhamar felfedezi magában az elnyomhatatlan vágyat, hogy továbbadja a Jó Hírt testvéreinek az evangelizáció útján és a karitatív szolgálat révén. Minden keresztény az Evangélium misszionáriusa! A tanítvány ugyanis nem azért kapja Isten szeretetének ajándékát, hogy őt egyszemélyben megvigasztalja, nem az a feladata, hogy csupán önmagát hordozza, vagy egy vállalat érdekeit képviselje, hanem egyszerűen megérinti és átalakítja annak öröme, hogy megérzi Isten szeretetét és nem képes ezt a tapasztalatot önmagában tartani: “Az evangélium öröme, mely betölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 21).

 

AZ UKRAJNAI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE
A FATIMAI JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDÚLÓJÁVAL KAPCSOLATOS JUBILEUMI ÉV ALKALMÁBÓL

„Az Én Szeplőtelen Szívem lesz a te
menedéked és utad, mely elvezett Istenhez”.

Tisztelt Papok és Istennek szentelt Személyek!
Istenben Szeretett Testvéreim!

Elkezdve a Fatimai jelenések századik évfordulójának ünneplését, emlékezzünk II. János Pálra, gondolatban és szívben elmélyülve az ő pápaságának nagyságán és tanításának gazdagságán. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal,  hogy 1981. május 13-a, az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet napja, az egész világ figyelmét a Fatimai Szűzanya Üzeneteire irányította. Ugyanúgy április 2-ka, az ő halálának napja, a hónap első szombatja, különleges jel számunkra. Hiszen II. János Pál tanítása szerint, semmi sem véletlen, minden Isten Gondviselésének a terve szerint történik. Ebben a jubileumi évben tekintsünk újra Fatimára a hit fényében.  

 

Örökfogadalom a pósaházi Szent József nővéreknél

Ez év április 22-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén Pósaházán, a Szent József nővérek Kongregációjában letette örökfogadalmát az első, Ukrajnából származó szerzetesnővér.

Ünnepi hangulatban, tele érzésekkel, könnyekkel és örömmel telt a szentmise, melyet Majnek Antal megyéspüspök mutatott be több pappal, köztük Josef Trunk pósaházi plébánossal és Dmitro Lesko atyával együtt. Krisztina Timurscsina nővér rokonai és barátai jelenlétében, az általános főnöknő, Simona Burger előtt megerősítette azt a döntését, hogy életét Isten szolgálatára szenteli. A német származású Simona anya Franciaországból érkezett erre az eseményre a Kongregáció Általános Tanácsának képviselőjével, Marie Louise nővérrel együtt.

 

Utolsóból első

Hoellenfahrt 3Minden reményünk alapja a Názáreti Jézus halálból való föltámadása! Aki ezt nem hiszi, annak optimizmusa hamar elapad az élet fájdalmas próbatételei után. Ha Jézus föltámadásában kételkedünk, akkor a saját testünk feltámadásában sem fogunk hinni. Milyen bölcs az Úr Jézus pedagógiája, aki a hatalmasokat megalázza, de a kicsinyeket fölemeli (vö. Lk 1,52). Hol vannak a történelem Pilátusai és Heródesei?!  Nem tudjuk… De azt igen, hogy az Úr megvetett és halálra üldözött hívei az Isten Országába jutottak, hiszen azt mondta nekik: „elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,3). Jézus Urunk nem a múltját nézi az embernek, hanem inkább azt, hogy most kiben bízik, kit szeret, s mik a szívbéli vágyai. Amennyiben megutálja eddigi hazug és önző életét, s az igaz, szeretetteljes életre vágyik, akkor Jézus felkínálja neki a megtisztulás és a megváltás ajándékát – sőt akár ha az utolsók közé tartozott is, mint a jobb lator, meghallja a boldogító hírt: „Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43b)

 

Olajszentelési szentmise Munkácson

DSCF6737Hagyományosan nagyszerdán délelőtt került sor egyházmegyénkben az olajok megáldására és papjaink szentelési ígéreteinek megújítására. A szentmisét Majnek Antal megyéspüspök mutatta be az egyházmegyében szolgáló papokkal együtt.

A prédikációt ukrán nyelven Olekszandr Gurszkij perecsenyi lazarista atya, magyarul Snep Román munkácsi plébános mondták; mindketten a papi élet nehézségeiről, örömeiről, kegyelmeiről beszéltek, s közben a híveket arra kérték: imádkozzanak papjaikért, segítsék őket, főleg imáikkal. Ezt a kérést ismételte meg a püspök atya is a fogadalomújítás liturgikus szövegében, melyre ezután került sor.

 

Virágvasárnapi szabadtéri keresztút Korláthelmecen

P4060157Egyházmegyénkben 14. alkalommal rendezték meg Korláthelmecen a virágvasárnapi szabadtéri keresztutat. Hála Istennek egyre több helyen tartanak hasonló keresztutakat az egyházközségekben, de az első, a korláthelmeci még mindig megmaradt egyházmegyei szintű eseménynek. Idén is mintegy ötszázan jöttek össze, hogy a dombnak felfelé menet énekelve, elmélkedve, a nagy fakeresztet cipelve megpróbáljanak minél jobban elmélyedni Jézus megváltó szenvedésében.

 

Megjelent a Munkácsi Egyházmegye
Új Hajtás c. katolikus lap XXII. évfolyam 3. száma!

UH szov

   Röviden a tartalomból:

   Fatimai Szűz Mária-szobor megkoronázása Sislócon

   Jubiláló házaspárok megáldása Nagyszőlősön

   Közös munkával újították fel a hittantermet Császlócon

   „Az életem kegyelem” - Egy testi fogyatékossággal élő pap vallomása

   Majnek Antal püspök a húsvétról és egyházmegyénk 15 évéről

Erről és még sok minden másról olvashat az Új Hajtás honlapján: www.ujhajtas.net.ua

 
További cikkeink...
Statisztika
Eddigi látogatók : 1488909
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 116 vendég böngészi